Nyheder fra CCM's Facebook side

 

 

 

 


 
05-12-2017

CCM Juleafslutning

 

 
Alle vore medlemmer inviteres hermed til vores populære og traditionelle juleafslutning.
 
                   
Dato:             Søndag den 17. december 2017
Mødested:      Seniorhuset – Skolevej 10
Tid:                kl. 09.30
Pris:               Kr. 40 som forinden betales til 9743  4672400309 eller MobilPay 60672293
Aktivitet:        Der bliver arrangeret såvel MTB ture samt gåture
Tilmelding:     Via Facebook eller jorn@enegaard.com senest torsdag den 14. december
 

 

 
Vi kører som vanlig en tur på MTB/crosscykel, hertil et hold som går en tur.
Kl. 12.00 mødes vi igen på skolen hvor der serveres dejlig gløgg og æbleskiver.
Der bliver igen i år arrangeret pakkespil, idet CCM´s gode venner og sponsorer
har ydet gaver til vort arrangement, tusind tak for det.
 

Udlandstur samt løb 2018

Bestyrelsen vil samtidig orientere om turen til Mallorca i uge 17/2018,
tilmelding til Hærvejsløbet den 23. juni 2018,
og ikke mindst vor jubilæumsfest den 17. marts 2018.
Vel mødt til vores hyggelige juleafslutning.
Bestyrelsen
 
 
NB. Er der 2-3 medlemmer som vil hjælpe med gløgg og æbleskiver, bestyrelsen sørger selvfølgelig for indkøb?
Læg gerne en besked på FB eller mail til jorn@enegaard.com   
 
 

 

Referat generalforsamling 2016/17
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter § 8:
 
 1. 1. Valg af dirigent.
Valgt blev Willy Søndergaard

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed.
     Se formandens beretning som stikord.
 • 92 medlemmer
 • Fremmøde generalforsamling 38
 • Aktivitet OK på A-B-V holdet
 • C-holdet mindre fremmøde
 • V-holdet træning onsdag eller fredag
Brug gerne klublokalet før/efter træning
 • Rekruttering stor prioritet især via FB
 • Spinning, gode forhold og stor tilslutning
 • Kommende akt. MTB, juleafsl., nytårsturen,
Vintercup 16 par, MTB-tur til SeaWest, jubilæumsfest
 • 26-03-17 opstart racer fremmøde 50
 • 17-03-18 jubilæumsfest
 • Opstart racer 25-03-18,
 • Mallorca uge 17/2018 34 delt.
 • MTB tur Søhøjlandet 16 delt. Fin guidet tur for A-B, bedre løsning for C-holdet fremadrettet.
 • Afslutningsfest i september, 32 deltagere, enkeltstart, årets klubmestre kåret.
 • Klublokale, istandsættelse, tak til alle som har hjulpet. 
 • Ny form for klubmesterskaber, aldersopdelt, linjeløb og enkeltstart.
 • Løb MTB Invita cup, Hærvejen.
 • 1600 km RAD Søren Billesbølle.
 • 1200 km SBS Jørn Enegaard
 • Løb racer, Brevet, Hærvejen, Lillebælt rundt, Rands Fjord,
Sønderjylland Rundt samt flere.
 • Opstart MTB 32 deltagere
 • Kommende aktiviteter Mallorca, Ötztaler, Bjergtur 2018.
 • Cykelstafetten.
 • Tak til sponsorer, bestyrelse og øvrige.
    
    Til debat i plenum:
    MTB start 2017 tidspunkter flyttet flere gange
    Annoncere opstart MTB
    Bedre koordinering af ture på Mallorca
    Guide til C holdet, fokus på C-holdet
    CCM skilt ved Lindegade
    Afvikling af klubmesterskaber
    Cykelløb i forbindelse med jubilæum
    Klare og tydelige budskaber
   

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
    Leif Krog som fremlagte regnskabet viste et overskud på
    8053,41 samt en egenkapital på 75.789,63 – et tilfredsstillende
    resultat.
    Bilag regnskab.
    Spørgsmål:
 • Størrelse egenkapital
 • Anvendelsen af sponsorbeløb
 • Underskud klubfest
4. Behandling af indkomne forslag.
    Ingen indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
    Kontingentet fastholdes med kr. 150,- pr. år.
 
6. Valg af bestyrelse.
Følgende på valg:
a.  Kasserer, Leif Krog
b.  Sten Vikkelsø
c.  Niels Olsen (modtager ikke genvalg)   
Følgende blev enstemmigt valgt:
    
     Kasserer Leif Krog
     Sten Vikkelsø
     Helle Lundby
   
7. Valg af 2 suppleanter.
    Følgende blev enstemmigt valgt:
   
 1. Jeppe Pedersen
 2. Bent Christensen
8. Valg af revisor + suppleant.
    Følgende blev enstemmigt valgt:
    Revisor Allan Winter
    Revisorsuppleant Willy Søndergaard
 
9. Eventuelt.
a. Årets cykelmotionist
    Bent Christensen blev kåret som ”Årets cykelmotionist”.
    Stort tillykke!!
b. Billeder fra Mallorca turen 2016 ved Bjarne K.
  
38 medlemmer mødte op til generalforsamlingen.
 
Referent:     Jørn Enegaard 22-11-2017
 

 


 

Hvordan får man adgang til den hemmelige Facebook gruppe for CCM's medlemmer?
Man tilføjer mig, Jørn Enegaard eller Sten Vikkelsø som ven på FB, så sørger vi for resten.
Når du er blevet medlem af gruppen, kan du finde den ved at søge på "CCM" eller ved at benytte linket på CCM's hjemmeside.

 

Søren Billesbølle
 

27-09-2017

 

Vintercup 2017/2018

 

 
 
 
1. afd. den 5.11. arrangeres af Morud IC 
2. afd. den 3.12. arrangeres af Sydbyens CK Kolding 
3. afd. den 7.1. arrangeres af Billund CM & MTB pigerne fra Billund 
4. afd. den 4.2. arrangeres af Fredericia CC 
5. afd. den 4.3. arrangeres af Kerteminde CK